Πολιτική απορρήτου

Η παρούσα πολιτική απορρήτου σας ενημερώνει για τα δικαιώματά σας και τον τρόπο και το εύρος της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ιστοσελίδα μας, η οποία έχει πλήρως συμμορφωθεί με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός Ε.Ε. 2016/679). Σε κάθε περίπτωση το Ktimaerithrourodou.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων του παρόντος περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, κατόπιν ενημέρωσης σας, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

 Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Το Ktimaerithrourodou.gr διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και διαβεβαιώνει ότι αυτά δε μεταβιβάζονται σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) και για κανένα λόγο, µε μοναδική εξαίρεση σχετικών διατάξεων του Νόμου και προς τις αρμόδιες και µόνο αρχές. Διατηρεί αρχεία µε τα προσωπικά σας στοιχεία, τα οποία αποστέλλετε, αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, οικονομικούς και φορολογικούς. Έχετε κάθε στιγμή τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε µε το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσετε την ύπαρξη προσωπικού αρχείου, τη διόρθωση αυτού ή την αλλαγή του. Το Τμήμα Πωλήσεων είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων, που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών – πληροφοριών του.

 Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Όταν η χρήση των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την εν γένει εκτέλεση σύμβασης της οποίας είστε συμβαλλόμενο μέρος, δηλαδή όταν κάνετε μια αγορά από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα (πώληση, τιμολόγηση, αποστολή προϊόντων) και όταν η χρήση αυτών είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση μας, δηλαδή αρχειοθετούμε αυτά για λογιστικούς και φορολογικούς λόγους, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 β’, γ’ και στ’ ΓΚΠΔ. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από εμάς διαβιβάζονται στη συνεργαζόμενη εταιρεία μεταφορών στην οποία ανατέθηκε η παράδοση, στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο για την παράδοση των αγαθών. Επίσης, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τη διαχείριση της ιστοσελίδας μας, για την παροχή σε τρίτα μέρη στατιστικών πληροφοριών που σας αφορούν, χωρίς όμως οι αποδέκτες των στοιχείων αυτών να δύνανται να σας ταυτοποιήσουν.

Πληροφορίες πληρωμών

Η ιστοσελίδα μας δεν βλέπει τον αριθμό της χρεωστικής ή πιστωτικής σας κάρτας, εφόσον επιλέξετε αυτόν τον τρόπο πληρωμής, διατηρεί μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την πιστοποίηση της εκάστοτε συναλλαγής με τα παρακάτω συστήματα. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δέχεται όλες τις πιστωτικές κάρτες Visa, Mastercard, American Express, Diners, Discover και Maestro. Εφόσον έχετε επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την χρεωστική ή πιστωτική κάρτα η διαδικασία θα πραγματοποιείται και θα ολοκληρώνεται δια μέσου του τραπεζικού ιδρύματος της Τράπεζας Πειραιώς, που παρέχει όλα τα εχέγγυα ασφαλείας των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η εκκαθάριση πιστωτικών καρτών πραγματοποιείται μέσα από τα ανωτέρω τραπεζικά συστήματα και το Ktimaerithrourodou.gr δεν παρεμβαίνει καθόλου σε αυτήν.

Cookies

Το Ktimaerithrourodou.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη κατά τη χρήση ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του (π.χ. Καλάθι αγορών). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη και δεν λαµβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη, όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών του Ktimaerithrourodou.gr, και για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας που είναι δημοφιλείς. Ο επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορεί να ρυθμίσει το φυλλομετρητή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να µην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση όμως, που ο επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυµεί την χρήση cookies για την αναγνώρισή του, δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Η ασφάλεια προσωπικών δεδομένων αποτελεί έναν ζωτικής σημασίας παράγοντα στην εποχή της ψηφιακής επικοινωνίας και της τεχνολογικής προόδου. Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται από άτομα και οι τρόποι με τους οποίους επεξεργάζονται και αποθηκεύονται απαιτούν τη δέουσα προστασία προκειμένου να διασφαλιστεί η ιδιωτικότητά τους και να αποτραπεί η κατάχρηση ή διαρροή των πληροφοριών. Οι οργανισμοί και οι υπηρεσίες πρέπει να τηρούν αυστηρές νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και να εφαρμόζουν μέτρα ασφαλείας, όπως κρυπτογράφηση και ανωνυμοποίηση, για να διασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες παραμένουν προστατευμένες.

Για πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο στον βαθμό που αυτό απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική και θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη των συγκεκριμένων επιδιωκόμενων σκοπών. Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της περιόδου αποθήκευσης βασίζεται στη συμμόρφωση με τις προθεσμίες που επιτρέπονται από το νόμο και τις αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του περιορισμού της αποθήκευσης ή της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων μας.

Ο εφαρμοστέος νόμος (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων) παρέχει εκτεταμένα δικαιώματα στα υποκείμενα των δεδομένων (δικαιώματα ενημέρωσης και παρέμβασης) έναντι του υπευθύνου της επεξεργασίας όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, για τα οποία σας ενημερώνουμε παρακάτω.

Εάν, μέσα στο πλαίσιο της σύμβασης, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία, η οποία θα έχει ισχύ για το μέλλον. Εάν ασκήσετε το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε, θα σταματήσουμε την επεξεργασία των σχετικών δεδομένων. Διατηρούμε όμως το δικαίωμα περαιτέρω επεξεργασίας, αν υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι (π.χ. φορολογικοί) οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων σας, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή αν η επεξεργασία χρησιμεύει για την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

 

elGreek
Καλάθι αγορών0
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι!
Συνέχεια Αγορών
0